Litigii privitoare la dreptul de proprietate

Consultanta juridica pentru achizitia sau vânzarea de bunuri; consultanta juridica si reprezentare în caz de încalcari ale dreptului de proprietate; uzucapiuni; revendicari; actiuni posesorii