Onorarii

Onorariile vor fi stabilite in raport cu dificultatea, amploarea sau durata cazului, iar elementele care pot determina cuantumul acestuia sunt urmatoarele:

  • Timpul si volumul de munca solicitata pentru executarea mandatului primit sau a activitatii cerute de client;
  • Natura, noutatea si dificultatea cazului;
  • Importanta intereselor in cauza;
  • Imprejurarea ca acceptarea mandatului acordat de client il impiedica pe avocat sa accepte un alt mandat din partea unei alte persoane, daca aceasta imprejurare poate fi constatata de client fara investigatii suplimentare;
  • Conlucrarea cu experti sau alti specialisti, impusa de natura, obiectul, complexitatea si dificultatea cazului;
  • Avantajele si rezultatele obtinute pentru profitul clientului ca urmare a muncii depuse de avocat;
  • Constrangerile de timp in care avocatul este obligat de imprejurarile cauzei sa actioneze pentru a asigura servicii legale performante.

Onorariile se vor putea achita in integralitate la semnarea contractului cu avocatul sau in rate, insa la date fixe, stabilite intre avocat si client. Neachitarea onorariului la datele convenite conduce la rezilierea de drept a contractului de asistenta juridica si retragerea avocatului din cauza, fara posibilitatea de rambursare a ratelor deja achitate.

In cauzele civile se poate negocia un onorariu compus din: onorariu fix (mai scazut decat in mod obisnuit) + onorariu de succes (care se va achita doar la sfarsitul procesului). Pentru firme, se poate negocia un onorariu lunar pentru intreaga activitate, in functie de volumul de munca.

TOP
Testimonials